Supply Chain Matters

Interim management & Projects

Over mij, about me

Over mij

Ik ben Ingrid de Graaff (1964) en na een schat aan ervaring te hebben opgedaan in dienst van diverse grote, internationale, matrix organisaties, heb ik de stap gezet om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Mijn ervaring heb ik opgedaan door het zelf uitvoeren van operationele taken, via de rol van key-user bij een SAP implementatie heb ik processen en systemen leren inrichten, optimaliseren en met die kennis op zak ben ik gegroeid naar leidinggevende op verschillende posities. Ik ben APICS CSCP en CLTD gecertificeerd, een waardevolle aanvulling op mijn praktijkervaring.

Mijn kracht ligt in het vertalen van strategie naar operatie, van management naar de werkvloer, van de werkvloer naar management. Dit laatste wordt vaak overgeslagen vanwege het zicht vanuit de helikopter die het management heeft. Zonde, er is zoveel te halen uit de kennis van jullie mensen op de werkvloer! 

Ik kijk uit naar een gesprek over de Supply Chain Matters bij jullie bedrijf!

Graag tot later!


About me

I am Ingrid de Graaff (1964) and after having gained a ton of experience in the service of various large, international, matrix organizations, I decided to become independent (self-employed).

My experience started by performing operational tasks myself, through the role of key-user in a SAP implementation I have learned to set up and optimize processes and systems and with that knowledge I have grown into a manager in various positions. I am APICS CSCP and CLTD certified, a valuable addition to my practical experience.

Having learned how to translate strategy to operation, from management to the shop floor, from the shop floor to management, made me realize the latter is often skipped because of the view from the helicopter that management has. Exactly there is where I’ve learned there’s so much to gain!

I look forward to discuss your Supply Chain Matters.

Looking forward to meet you!

 

 

 

 


 


 


 


 


 

E-mailen
LinkedIn